Alapvető célunk azon személyek sportegyesület keretébe történő összefogása, akik elsősorban a szervezett testedzésen belül  a rúdakrobatika és a légtorna szabadidős tevékenységek megismerése és elsajátítása iránt éreznek elkötelezettséget, és ezen tevékenységet mind elméletben, mind gyakorlatban is meg kívánják valósítani.

Célunk továbbá bajnokságok és versenyek szervezése, valamint a tagok versenyekre való felkészítése, illetve tehetséggondozás, és a tagok más szervezetek által szervezett bajnokságokon és versenyeken való indulásának támogatása. Ezen felül az egyesület célja továbbá, hogy workshopokat és egyéb kiegészítő rendezvényeket szervezzen.

Tevékenységünk:

• tagjaink egyéni és közös érdekeinek képviselete és védelme;

• tagjaink tevékenységének szükség szerinti összehangolása;

• sporteseményeken, bajnokságokon, versenyeken történő részvétel és azok rendezése;

•  egyéb programok, workshopok szervezése;

• rúdtánc, rúdfitnesz, rúd akrobatika bemutatása; akrobatikus, levegős eszközök kipróbálását és biztonságos használatát lehetővé tevő foglalkozások, szakértő oktatók által tartott magánórák, edzések, speciális felkészítések és rendezvények szervezése;

• sporteszközök, akrobatikus, levegős eszközök használata által nyújtott mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, testtartás, komplex mozgás- és testtudat fejlesztés;

• tagjaink munkájának segítése, egyes feladatainak közös szervezetben történő ellátása;

• tagjaink részére edzések, programok, táborok, tevékenységek szervezése;

• tagjaink és egyéb, sportban érdekelt gazdálkodó szervezetek szorosabb kapcsolatának elősegítése;

• együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja a magyar sport előmozdítása;

• kapcsolatfelvétel és ápolás hasonló célok megvalósítását kitűzött haza és külföldi szervezetekkel.

Ha csatlakozni szeretnél, kérd sportolói tagsági felvételedet a Dollhouse Stúdió recepcióján, vagy emailen a buda@dollhouse.hu email címen! A sportolói tagsági díj 8.000 ft/év.